HåndboldGudenådalens Fysioterapi er i tæt samarbejde med BFH - Bjerringbro forenede håndboldklubber. Klubbens spillere konsulterer ugentligt klinikken og klinikken er en samarbejdspartner i klubbens talent udvikling. Fysioterapeuterne Nils-Bo de Vos Andersen & Thomas Kjems Juhl har udviklet et screenings program der blotlægger spilleres skades-risici. På den måde kan den enkelte spiller behandles og vejledes i skades forbyggende tiltag.BSV


Fysioterapeuterne Thomas Kjems Juhl & Christian Øe har været tilknyttet Bjerrringbro/Silkeborg Liga Håndbold - BSV. fra 2014-2016. Vi varetog den daglige fysiske træning, genoptrænede de langtidsskadede spillere og udførte akut / subakut fysioterapi under holdets kampe.


   
Gudenådalens Fysioterapi - Østergade 44 - 8850 Bjerringbro - +45 86680212